بازی با سرنوشت مردم؛ قایم‌ موشک‌ بازی برای بقای شهردار اهواز

دومین جلسه شورای شهر اهواز به علت غیبت پنج عضو شورا به حد نصاب نرسید و به زمان دیگری موکول شد.جلسه پیشین نیز سیاوش محمودی، زارع زاده، دغاغله، ملایی زمانی و هاشم پور به عنوان حامیان شهردار در جلسه حاضر نشدند تا مسئله احراز شرایط شهردار بررسی نشود و امکان رای گیری نباشد. با توجه […]

دومین جلسه شورای شهر اهواز به علت غیبت پنج عضو شورا به حد نصاب نرسید و به زمان دیگری موکول شد.جلسه پیشین نیز سیاوش محمودی، زارع زاده، دغاغله، ملایی زمانی و هاشم پور به عنوان حامیان شهردار در جلسه حاضر نشدند تا مسئله احراز شرایط شهردار بررسی نشود و امکان رای گیری نباشد.

با توجه به نارضایتی مردمی از روند خدمات رسانی شهرداری و تحت فشار افکار عمومی، کمیسیون حقوقی شورای شهر اهواز در هفته پیشین، رضا امینی را واجد شرایط قانونی تصدی شهرداری اهواز ندانست و طرح برکناری وی را تصویب کرد تا این مصوبه در صحن علنی شورای شهر بررسی و به رای گذاشته شود اما به علت غیبت ۵ عضو شورای شهر به حد نصاب نرسید و لغو شد.

مدیریت شهری اهواز از یک سو پردرآمدترین دوره خود را سپری می‌کند و از سوی دیگر با بیشترین نارضایتی مردمی مواجه است این نارضایتی همچنین در بدنه کارگری و کارمندی شهرداری نیز قابل مشاهده است‌.

عملکرد امینی شهردار اهواز در حوزه‌های مختلف و همچنین موضوع سکونت وی و خانواده‌ اش در استان‌ دیگر همواره در دو سال اخیر چالش برانگیز بوده و علاوه بر آن، شرایط قانونی مربوط به سوابق اجرایی و مدرک تحصیلی او نیز  زیرسوال بوده است.

شوراهای اسلامی شهر و روستاها تبلور خرد جمعی در راه اعتلا و پیشرفت جامعه و خدمات رسانی هر چه شایسته تر به مردم در حوزه های مختلف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی هستند و اعضا باید با محوریت قانون خود را تابع نظر جمع بدانند.

در این راستا هر اقدامی با هدف محدود کردن قدرت تصمیم‌گیری مردم و نادیده گرفتن افکارعمومی صورت بگیرد، می‌توان آن را به عنوان یک اقدام علیه اراده مردم و ماهیت اصلی شورا قلمداد کرد.