تصویب ۱۵۶ مصوبه در کارگروه زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ خوزستان

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۶ طرح در جلسات کار گروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید. وی با اشاره به عملکرد سال جاری تعداد بند‌های مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ و امور زیربنایی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون […]

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۶ طرح در جلسات کار گروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید.

وی با اشاره به عملکرد سال جاری تعداد بند‌های مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ و امور زیربنایی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۷۲ بند و همچنین ۸۴ طرح در جلسات امور زیربنایی با هدف رونق فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تصویب شد.

کوچک پور با اعلام اینکه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی وظیفه بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه طرح‌های توسعه عمران شهری را بر عهده دارد، گفت: این ۸۴ بند شامل تصویب شهرک‌های ساحلی، نهضت ملی مسکن، الحاق زمین در محدوده‌های شهری، ساخت و ساز‌های درون و خارج از حریم و طرح جامع کوت عبدالله است.

وی یادآور شد: کمیسیون ماده ۵ کمیسیونی است که بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به بررسی و تصویب مسایل مربوط به طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان می‌پردازد.