تشریح دستاوردهای دولت از اهداف جام رسانه‌ای امید است

دبیر رویداد جام رسانه امید گفت: انعکاس و تبیین پیشرفت‌ها، خدمات و دستاوردهای نظام از اهداف برگزاری جام رسانه‌ای امید است.مهدی آدینه دبیر رویداد جام رسانه امید با بیان اینکه خوزستان ششمین استان برگزارکننده رویداد ۲۴ ساعته جام رسانه امید در کشور است، اظهار کرد: انعکاس و تبیین پیشرفت‌ها، خدمات و دستاوردهای نظام از اهداف […]

دبیر رویداد جام رسانه امید گفت: انعکاس و تبیین پیشرفت‌ها، خدمات و دستاوردهای نظام از اهداف برگزاری جام رسانه‌ای امید است.مهدی آدینه دبیر رویداد جام رسانه امید با بیان اینکه خوزستان ششمین استان برگزارکننده رویداد ۲۴ ساعته جام رسانه امید در کشور است، اظهار کرد: انعکاس و تبیین پیشرفت‌ها، خدمات و دستاوردهای نظام از اهداف برگزاری جام رسانه‌ای امید است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر انعکاس اخبار امیدآفرین و پیشرفت‌های کشور داشتند، گفت: انعکاس پیشرفت‌های خوزستان اولویت این رویداد است و در ارزیابی‌ها اخبار این حوزه در اولویت خواهند بود.

وی با تشریح نحوه ارسال آثار و ارزیابی آنها عنوان کرد: سامانه پایشگر آثار ارسالی به دبیرخانه را ارزیابی می‌کند و شرکت کنندگان می‌توانند به دو صورت تیمی و فردی آثار خود را ارسال کنند.