با پیگیری های نماینده اهواز ؛ ۵۰۰ میلیارد ریال برای راه اندازی مجدد پل شناور عنافجه تخصیص یافت

در راستای پیگیری رفع مشکلات تردد اهالی دهستان عنافچه به مرکز شهرستان ، مهندس مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده اهواز روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در نشست مشترک با دکتر منظور معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تشریح چالش های تردد اهالی دهستان عنافچه به ملاثانی […]

در راستای پیگیری رفع مشکلات تردد اهالی دهستان عنافچه به مرکز شهرستان ، مهندس مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده اهواز روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در نشست مشترک با دکتر منظور معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تشریح چالش های تردد اهالی دهستان عنافچه به ملاثانی خواهان تخصیص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تامین هزینه نصب مجدد و نگهداری پل شناور شد که در پایان رئیس سازمان برنامه و بودجه با این درخواست موافقت و دستور تخصیص اعتبار مذکور از محل تملیک دارایی های سرمایه ای را صادر کرد