روان سازی تردد خودرویی در معابر شهرداری منطقه 6 اهواز

عباس نواصری سرپرست منطقه شش اعلام کرد: با انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح منطقه در حوزه خدماتی و عمرانی تردد آسانتر شده است . عباس نواصری سرپرست منطقه شش اعلام کرد: با انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح منطقه در حوزه خدماتی و عمرانی تردد آسانتر شده است .در گزارش روابط عمومی […]

عباس نواصری سرپرست منطقه شش اعلام کرد: با انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح منطقه در حوزه خدماتی و عمرانی تردد آسانتر شده است . عباس نواصری سرپرست منطقه شش اعلام کرد: با انجام لکه گیری و آسفالت معابر سطح منطقه در حوزه خدماتی و عمرانی تردد آسانتر شده است .در گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش سرپرست منطقه شش تصریح نمود: در راستای بهسازی و بهبود بخشیدن وضعیت تردد خودروها و ایمنی تردد عابران لکه گیری و بهسازی معابر انجام شد .نواصری افزود: انجام عملیات لکه گیری و حذف چاله ها و ناهمواریهای معابر به منظور بهبود محیط شهری برخورداری بهتر از زندگی شهری و رسیدگی به امور شهر وشهروندان و به همت نیروهای خدمات شهری منطقه عنوان نمود.

ImageHandler