استاندار خوزستان : اجرای پروژه ها در قالب ترک تشریفات زمینه بروز رانت و سوء استفاده را ایجاد می کند

استاندار خوزستان گفت: مدیریت مالی بر زیرمجموعه از مهمترین شاخص های مدیریت است. در صورتی که نظارت لازم بر امور مالی سازمان ها و شرکت ها نباشد زمینه سوءاستفاده فراهم میشود.نشست جذب اعتبارات عمرانی روز دوشنبه به ریاست علی‌اکبر حسینی‌محراب، استاندار خوزستان برگزار شد. استاندار خوزستان در این نشست گفت: مدیریت مالی بر زیرمجموعه از […]

استاندار خوزستان گفت: مدیریت مالی بر زیرمجموعه از مهمترین شاخص های مدیریت است. در صورتی که نظارت لازم بر امور مالی سازمان ها و شرکت ها نباشد زمینه سوءاستفاده فراهم میشود.نشست جذب اعتبارات عمرانی روز دوشنبه به ریاست علی‌اکبر حسینی‌محراب، استاندار خوزستان برگزار شد.

استاندار خوزستان در این نشست گفت: مدیریت مالی بر زیرمجموعه از مهمترین شاخص های مدیریت است. در صورتی که نظارت لازم بر امور مالی سازمان ها و شرکت ها نباشد زمینه سوءاستفاده فراهم میشود.

وی افزود: در سفارش خریدها باید از چند مرکز استعلام قیمت محصول مشابه انجام شود و منهای هزینه حمل و نقل با محصول سفارش داده شده مقایسه قیمت انجام گیرد تا هزینه های اضافی بابت قیمت های کاذب ایجاد نشود.

حسینی محراب اظهار داشت: اینکه فردی در سطوح مدیریتی بابت مسائل مالی احضار یا بازداشت شود از بابت شفافیت مالی و مقابله با فساد خوب است اما برای ما از جهت اینکه چنین مسائلی رخ دهد ناراحت کننده است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه در مبارزه با مفاسد باید گلوگاه های شکل گیری فساد تحت نظارت باشند و پیشگیری اولویت داشته باشد عنوان کرد: اجرای پروژه ها در قالب ترک تشریفات زمینه بروز رانت و سوء استفاده را ایجاد میکند و مدیران نباید اجازه دهند چنین مسائلی رخ دهد و مناقصه ها به موقع و پیش از پایان سال مالی انجام شود.