تیراندازی مرگبار به اعضای یک خانواده در کوی ملت (کوروش) اهواز

در این اتفاق كه عصر امروز در فلکه اقبال منطقه کوروش رخ داد، شخصی در حال عبور از خیابان به طرف یک خانواده شامل پدر و مادر و یک فرزند پسر و برادر مرد، تیراندازی کرد.فرماندار اهواز با تایید خبر حادثه تیراندازی در منطقه کوروش گفت: جزئیات دقیق و علت این درگیری از سوی پلیس […]

در این اتفاق كه عصر امروز در فلکه اقبال منطقه کوروش رخ داد، شخصی در حال عبور از خیابان به طرف یک خانواده شامل پدر و مادر و یک فرزند پسر و برادر مرد، تیراندازی کرد.فرماندار اهواز با تایید خبر حادثه تیراندازی در منطقه کوروش گفت: جزئیات دقیق و علت این درگیری از سوی پلیس در حال پیگیری و بررسی است.اسماعیل ارزانی اظهار کرد: در این اتفاق كه عصر امروز در فلکه اقبال منطقه کوروش رخ داد، شخصی در حال عبور از خیابان به طرف یک خانواده شامل پدر و مادر و یک فرزند پسر و برادر مرد، تیراندازی کرد.وی ادامه داد: در این حادثه، پدر و پسر 17 ساله به قتل رسیدند و همسر و برادر مرد جان سالم به در بردند. این حادثه زخمی نداشته است.فرماندار اهواز گفت: به نظر می رسد این حادثه به دنبال اختلاف قبلی بین دو طرف رخ داده است.