موسوی شهردار اهواز:كليه پروژه هاي شهرداري بايد مصوب و از طريق مناقصه انجام شو/نبايد نگران تامين اعتبار پروژه ها باشيم

سيد خلف موسوي در جلسه تدوين بودجه شهرداري اهواز گفت: كليه پروژه هاي شهرداري بايد مصوب و از طريق مناقصه انجام شود.شهردار اهواز با ذكر اين نكته كه ما نبايد نگران تامين اعتبار پروژه ها باشيم گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و شروع بارندگي ها،پروژه هايي مانند دفع آبهاي سطحي از اهميت ويژه‌اي […]

سيد خلف موسوي در جلسه تدوين بودجه شهرداري اهواز گفت: كليه پروژه هاي شهرداري بايد مصوب و از طريق مناقصه انجام شود.شهردار اهواز با ذكر اين نكته كه ما نبايد نگران تامين اعتبار پروژه ها باشيم گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و شروع بارندگي ها،پروژه هايي مانند دفع آبهاي سطحي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه اعتبار آنها بايد در اولويت قرار گيرد.وي همچنين بر لزوم اتمام هرچه سريعتر پروژه پل سوم تاكيد كرد و گفت: اين پروژه بايد در زمان مشخص شده به اتمام برسد و براي ديركرد اجراي پروژه نيز بايد جريمه در نظر گرفته شود.

bodje%20shahrdari7%20(10)

سيد خلف موسوي با اشاره به پيشرفت مطلوب پروژه زيرگذر جواد الائمه، خواستار استفاده از مشاور جهت نظارت هرچه بهتر بر پروژه مذكور شد.شهردار اهواز رسيدگي به فضاهاي شهري و زيباسازي چهره شهر را يكي از برنامه هاي مهم شهرداري دانست و اظهار داشت: سازمان زيباسازي وظايفي دارد كه بايد به نحو مطلوب انجام شود.چراكه هر سازماني كه تاسيس مي شود يك فلسفه وجودي دارد و بايد در همان راستا حركت كند.وي ادامه داد: نصب تابلوها و بيلبوردهاي تبليغاتي بايد با نظارت معاونت شهرسازي و معماري باشد تا چهره شهر مخدوش نشود و تابلوها و بيلبوردهاي تبليغاتي بايد به گونه اي باشند كه چهره شهر را زيبا كند.

10 011 11 012 12