سئوال موسوی نماینده اهواز در جلسه علنی:پیگیری تعطیلی 5 شنبه ها و رفع مشکل قبول شدگان استخدام استانداری

شکرخدا موسوی خاطرنشان کرد: پس از برخورد یکسان وزارت کشور در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه اعتراض خود را به وزیر در صحن علنی اعلام کرده و متعاقب ان سوالی را مطرح ساختم که به کمیسیون ارائه شد.طرح سوال سید شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خطاب به رحمانی فضلی وزیر کشور در […]

شکرخدا موسوی خاطرنشان کرد: پس از برخورد یکسان وزارت کشور در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه اعتراض خود را به وزیر در صحن علنی اعلام کرده و متعاقب ان سوالی را مطرح ساختم که به کمیسیون ارائه شد.طرح سوال سید شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خطاب به رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص اعتراض به برخورد ناعادلانه با تعطیلی روزهای پنجشنبه استان خوزستان با پیگیری دکتر مقتدایی استاندار خوزستان در کمیسیون مربوطه مطرح نشد.شکرخدا موسوی در این خصوص گفت: مدیران عالی کشور در اتخاذ تصمیمات و رویه ها می بایست شرایط آب و هوایی و جغرافیایی استان خوزستان را در نظر بگیرند. چرا که اتخاذ تصمیم بدون توجه به اقتضائات محلی و بومی امری اشتباه و غیر علمی است.

resized_386754_965

وی افزود: تعطیلی پنجشنبه ها برای کارکنان ادارات استان که اجازه نداده اند روند خدمترسانی در استان صنعتی و اقتصادی و استراتژیک خوزستان در گرمای 55 درجه برای یک لحظه متوقف شود فرصت مناسبی برای تجدید قوا و استراحت فراهم می کرد که شاید اهمیت این تعطیلی در سایر استان هایی که دارای چنین آب و هوایی نیستند دارای این اهمیت و ضرورت نباشد.شکرخدا موسوی خاطرنشان کرد: پس از برخورد یکسان وزارت کشور در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه اعتراض خود را به وزیر در صحن علنی اعلام کرده و متعاقب ان سوالی را مطرح ساختم که به کمیسیون ارائه شد.وی با بیان این مطلب که مقرر شده بود طرح سوال از وزیر کشور اجرایی شود گفت: با همکاری، تلاش و دستور مساعد دکتر مقتدایی استاندار خوزستان و استفاده از اختیاراتی که دارد و تعطیلی روزهای پنجشنبه دیگر طرح سوال ضرورتی نداشت که بدین وسیله از دکتر مقتدایی قدردانی می نمایم.نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در قسمت دیگر از سخنان خود به پیگیری مشکل قبولی های آزمون استخدامی استانداری اشاره کرد و گفت: چندین هزار نفر پس از قبولی در آزمون استخدامی استانداری و مصاحبه حضوری و کسب امتیازات مربوطه در فرآیندی کاملاً قانونی شرکت کردند.

وی افزود: بکارگیری قبول شدگان در آزمون استخدامی استانداری به دومین سال خود رسیده است و نارضایتی شدید هزاران نفر را ایجاد کرده است بنابراین طی جلسه ای با دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور با حضور نماینده این افراد موضوع را پیگیری کردیم که البته با همراهی و تایید دکتر مقتدایی و مساعدت دکتر نوبخت ان شاالله قول حل این مشکل را تا انتهای سال جاری و نهایتاً ابتدای سال آینده را گرفته ایم.شکرخدا موسوی در پایان از پیگیری موضوع تا حصول کامل نتیجه خبر داد و اظهار داشت: قبول شدگان در آزمون استانداری اطمینان داشته باشند که نمایندگکان آن ها در مجلس شورای اسلامی همواره حامی حقوق و مطالبات به حق آن ها هستند.