بازدید معاون استاندار از پروژه های زیرساختی اربعین مرز چذابه + تصاویر

معاون عمرانی استاندار خوزستان از پروژه های زیرساختی اربعین مرز چذابه بازدید کرد.مهندس محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به همراه مدیران استانی و شهرستانی از پروژه های زیر ساختی اربعین مرز چذابه ضمن بازدید از آخرین اقدامات انجام شده مطلع شد. مسئول کمیته زیر ساخت با بیان اینکه ما به دنبال تسهیل عبور […]

معاون عمرانی استاندار خوزستان از پروژه های زیرساختی اربعین مرز چذابه بازدید کرد.مهندس محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به همراه مدیران استانی و شهرستانی از پروژه های زیر ساختی اربعین مرز چذابه ضمن بازدید از آخرین اقدامات انجام شده مطلع شد.

مسئول کمیته زیر ساخت با بیان اینکه ما به دنبال تسهیل عبور زائران اربعین حسینی هستیم از مدیران خواست اربعین را با نگاه ویژه ای جدا از کار های اداری ببینند.