نجات جان یک جنین در معرض سقط غیرقانونی در اهواز

معاون نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نجات جان یک جنین در معرض سقط غیرقانونی در اهواز خبر داد. دکتر مهران امین اظهارکرد: کارشناسان ادارات نظارت و مامایی معاونت درمان دانشگاه، پس از دریافت گزارش مردمی، از وقوع تخلف در یک مرکز غیرقانونی سقط جنین در اهواز مطلع شدند.وی […]

معاون نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نجات جان یک جنین در معرض سقط غیرقانونی در اهواز خبر داد. دکتر مهران امین اظهارکرد: کارشناسان ادارات نظارت و مامایی معاونت درمان دانشگاه، پس از دریافت گزارش مردمی، از وقوع تخلف در یک مرکز غیرقانونی سقط جنین در اهواز مطلع شدند.وی ادامه‌داد: به‌همین منظور با طراحی برنامه‌ای خاص در حین انجام جرم در صحنه حاضر شده و جنین در معرض مرگ را نجات داده و مادر باردار به بیمارستان انتقال یافت.

امین با هشدار به عاملین این گونه مراکز اضافه‌کرد: با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه سقط جنین به شدت برخورد خواهیم‌کرد.معاون نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به خطرات فراوان سقط جنین برای مادر باردار از مردم درخواست‌کرد: هرگونه فعالیت در این زمینه را به اداره نظارت معاونت درمان به صورت حضوری یا از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.بر اساس این گزارش، پرونده تخلف این مرکز غیرقانونی تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی تحویل خواهد شد.