جلسه کارگروه بررسی نحوه صدور اسناد مالکیت کوی خروسی اهواز برگزار شد

جلسه کارگروه بررسی نحوه صدور اسناد مالکیت کوی مدرس (خروسیه) دوم خرداد ۱۴۰۲ به ریاست سید احمد موالی زاده سرپرست فرمانداری اهواز و با حضور بهمن یوسفی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رسول فاضل عضو هیات عالی نظارت در سازمان اموال تملیکی و نماینده رئیس قوه قضاییه در سازمان، مسعود امینی باغبادرانی مدیرکل سازمان اموال […]

جلسه کارگروه بررسی نحوه صدور اسناد مالکیت کوی مدرس (خروسیه) دوم خرداد ۱۴۰۲ به ریاست سید احمد موالی زاده سرپرست فرمانداری اهواز و با حضور بهمن یوسفی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رسول فاضل عضو هیات عالی نظارت در سازمان اموال تملیکی و نماینده رئیس قوه قضاییه در سازمان، مسعود امینی باغبادرانی مدیرکل سازمان اموال تملیکی خوزستان، نماینده دادگستری خوزستان و دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، سرپرست فرمانداری اهواز در این جلسه با اشاره به وضعیت کوی مدرس گفت:کارگروه متشکل از فرمانداری اهواز، اموال تملیکی، دادگستری، شهرداری، مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد، بسیج و گروه جهادی برای بررسی نحوه صدور اسناد مالکیت کوی مدرس تشکیل شده است.

سید احمد موالی زاده افزود: این منطقه کمتر برخوردار است و مشکلات زیادی دارد. اجرای مصوبات کارگروه الزام دارد و همه باید کمک کنیم تا مشکلات اسناد مالکیت رفع شود.وی افزود:امید داریم بعد از صدور اسناد مالکیت این منطقه، با تلاش و همکاری دستگاه های خدمات رسان و گروه های جهادی مشکلات آن رفع و شاهد یک منطقه توسعه یافته و برخوردار از امکانات باشیم.