پرفسور راضی جلالی به معاونت اقتصادی استانداری خوزستان منصوب شد

پرفسور راضی جلالی به معاونت اقتصادی استانداری خوزستان منصوب شدطی حکمی از سوی دکتر علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان ، پرفسور محمد راضی جلالی از اساتید برجسته کشور به سمت معاون اقتصادی استاندار خوزستان منصوب شد دکتر راضی جلالی پیش از این ریاست پارک علم و فن‌آوری خوزستان را برعهده و نقش مهمی در […]

پرفسور راضی جلالی به معاونت اقتصادی استانداری خوزستان منصوب شدطی حکمی از سوی دکتر علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان ، پرفسور محمد راضی جلالی از اساتید برجسته کشور به سمت معاون اقتصادی استاندار خوزستان منصوب شد

دکتر راضی جلالی پیش از این ریاست پارک علم و فن‌آوری خوزستان را برعهده و نقش مهمی در توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه اقتصاد و تجارت ایفا کرد

پرفسور راضی جلالی (زاده سوسنگرد _۱۳۴۷) دارای مدرک دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی، عضو هیئت علمی با مرتبه استادی دانشگاه شهید چمران اهواز است و پیش از این تصدی معاونت‌های اداری، مالی و دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین عضویت در هیئت ممیزه این دانشگاه را برعهده داشته است.

پیش از این دکتر آقا رضا فتوحی معاونت اقتصادی استانداری را برعهده داشت