فراخوان بزرگ شهردار اهواز برای جذب سرمایه گذاری ها در راستای توسعه زیرساخت های شهری

شهردار اهواز كنترل كيفيت پروژه ها و تلاش دستگاه نظارت بر اعمال نظارت هاي قانوني را از عوامل كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در شهرداري دانست و اعلام كرد: درهاي شهرداري اهواز به روي همه سرمايه گذاران بخش خصوصي باز است.دومين جلسه هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري اهواز با حضور نمايندگان شوراي اسلامي […]

شهردار اهواز كنترل كيفيت پروژه ها و تلاش دستگاه نظارت بر اعمال نظارت هاي قانوني را از عوامل كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در شهرداري دانست و اعلام كرد: درهاي شهرداري اهواز به روي همه سرمايه گذاران بخش خصوصي باز است.دومين جلسه هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري اهواز با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر در اين هيات، شهردار اهواز و مديران شهرداري و سرمايه گذاران بخش خصوصي برگزار شد.مهندس موسوي شهردار اهواز در اين جلسه گفت: شهرداري اهواز تا كنون در خصوص جذب سرمايه هاي بخش خصوصي عملكرد موفقي نداشته است و ما بر آنيم در دوره جديد فعاليت شهرداري با حمايت راهبردي شوراي اسلامي شهر در دوره چهارم راه را براي مشاركت مردم در اداره امور شهر باز كنيم.شهردار اهواز تصريح كرد: تهيه و تدوين شيوه نامه سرمايه گذاري در شهرداري اهواز بر اساس بررسي تطبيقي دقيق و موشكافانه مدل هاي موفق معادل در ساير كلانشهرها و بومي سازي مدل مزبور مبتني بر اقتضائات بومي به منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و بهینه سازی چرخه اجرايی جهت هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در استفاده از منابع موجود شهرداری اهواز مي تواند افق تازه اي را پيش روي فعاليت هاي شهرداري بگشايد.

سيد خلف موسوي اظهار داشت: حلقه مفقوده توسعه شهر اهواز نبود شرايط سهل و ساده براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي است كه با اجراي دقيق شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت هاي بخش خصوصي در قالب جلسات كارشناسي هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري اهوازمي توان گفت امروز شهرداري اهواز داراي راهبرد شفاف و مشخص و يك نقشه راه كلان براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است.شهردار اهواز با اظهار رضايت از برگزاري دومين جلسه هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري اهواز كه ديگر به گونه اي عملياتي شرايط ورود سرمايه گذاران را به عمران و خدمات شهري تسهيل مي نمايد اضافه كرد: به عنوان ماحصل اين جلسه مي توانيم بگوييم كه ديگر طلسم سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرداري اهواز شكسته شده است.موسوي با اشاره به پروژه هاي مطرح شده در اين جلسه ادامه داد: معتقديم اگر چندين پروژه مشاركتي بزرگ اجرا شود شهر اهواز به كارگاهي عمراني تبديل خواهد شد.وي توضيح داد: هدف شهرداري اهواز كار و تلاش و كسب رضايتمندي شهروندان است البته همه مديران و كاركنان شهرداري اهواز بايد توجه داشته باشند كه اين كار و تلاش مي بايست با در نظر گرفتن همه جوانب قانون و موافقت كلان شوراي اسلامي شهر صورت گيرد.

شهردار اهواز با اشاره به ركود اقتصادي كشور و كمبود نقدينگي و كاهش شديد اعتبارات دولتي به شهرداري گفت: البته اميدواريم با تلاش هاي دولت محترم آرام آرام از فضاي ركود خارج شده و باحمايت دولت از بخش توليد و صنعت شاهد رونق اقتصاد كشور باشيم اما بايد بپذيريم كه در شرايط كنوني راهي جز استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي نداريم.مهندس موسوي توقع مردم و شهروندان را از پارلمان محلي كار و تلاش دانست و گفت: شهرداري اهواز بايد در مسير خدمت به مردم باشد و مديران نيز مراقبت كنند كه ذره اي از اين مسير انحراف ايجاد نشود چرا كه تحقق شعار سال مقام معظم رهبري منوط به عزم و اراده و مديريت جهادي است.شهردار اهواز كنترل كيفيت پروژه ها و تلاش دستگاه نظارت بر اعمال نظارت هاي قانوني را از عوامل كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در شهرداري دانست و اعلام كرد: درهاي شهرداري اهواز به روي همه سرمايه گذاران بخش خصوصي باز است.وي در بررسي پيشنهاد واگذاري عمليات قيرپاشي و آسفالت كه شامل تهيه و تامين كليه مصالح و ماشين آلات مورد نياز و اجراي كامل عمليات مربوط به اين پروژه است گفت: در سال گذشته نهضت آسفالت در شهر اهواز با هدف بسط عدالت اجتماعي و از بين بردن محروميت در نقاط مختلف شهر اجرا شد.

شهردار اهواز با بيان اين مطلب كه عزم و هدف ما اين بود كه در شان مردم كلانشهر اهواز نيست كه حتي يك كوچه يا خيابان آسفالت نشده در آن وجود داشته باشد؛ اضافه كرد: تداوم نهضت آسفالت در شرايطي كه شهرداري با مشكل اعتباري مواجه بوده و اولويت هاي عمراني ديگري نيز فرارو دارد، ممكن نبود به همين دليل در اين فراخوان سرمايه گذاري پيش بيني شد كه كارخانه داران توليد كننده قير و آسفالت كه داراي ماشين آلات اجراي عمليات آسفالت هستند حضور يابند.وي ارزش ريالي اين پروژه كه با اعتبار و بودجه بخش خصوصي اجرا مي شود را سيصد ميليارد ريال دانست و گفت: پيمانكاران شركت كننده در فراخوان هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرداري اهواز مي بايست حداقل 50 درصد آورده ريالي داشته باشند و بازگشت سرمايه ايشان نيز برابر پيش بيني هاي صورت گرفته در شيوه نامه سرمايه گذاري در شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است صورت خواهد گرفت.پرو‍ژه بعدي كه در دومين جلسه هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري اهواز مطرح شد حق بهره برداري از فضا و مستحدثات تاسيسات فعلي كشتارگاه صنعتي اهواز و حق بهره برداري از واحدهاي جانبي كشتارگاه (برونسپاري كشتارگاه صنعتي)، اجاره، احداث، بهره برداري و نگهداري از اين فضا بود.

شهردار اهواز در اين خصوص گفت: شهرداري براي راه اندازي كشتارگاه صنعتي اهواز85 ميليارد ريال هزينه كرده است.وي توضيح داد: اين كشتارگاه نخستين كشتارگاه صنعتي در كل كشور است كه به طور كامل برونسپاري مي شود و اولين كشتارگاه صنعتي استان خوزستان است كه با بهره برداري از آن 46 درصد گوشت استان در آن توليد خواهد شد.وي با بيان اين مطلب كه اين كشتارگاه نقش مهمي در ارتقاء بهداشت و سلامت استان خواهد داشت خاطرنشان كرد: در مجموع اين فراخوان، ساماندهي 17 واحد از وظايف اين كشتارگاه در حوزه وظايف بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.