جوابیه شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان به گزارش جمع آوری کارت هوشمند جایگاه های سوخت

درپی انتشار گزارشی پیرامون جمع آوری کارت هوشمند سوخت در برخی جایگاه های اهواز و شهرستان ها ، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان با ارسال جوابیه ای خبر مذکور را تکذیب کرد. متن نامه ارسالی شرکت پخش فرآورده های نفتی به شرح زیر است؛ مدیر پایگاه خبری عصرما با عنایت به گزارش […]

درپی انتشار گزارشی پیرامون جمع آوری کارت هوشمند سوخت در برخی جایگاه های اهواز و شهرستان ها ، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان با ارسال جوابیه ای خبر مذکور را تکذیب کرد. متن نامه ارسالی شرکت پخش فرآورده های نفتی به شرح زیر است؛

مدیر پایگاه خبری عصرما

با عنایت به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ با عنوان “جمع آوری کارت هوشمند جایگاه های سوخت در اهواز و سرگردانی رانندگان و مسافران” ضمن تکذیب خبر منتشره مبنی بر جمع آوری کارت هوشمند جایگاه های سوخت شهرستان های اهواز ، کارون ، شوشتر و… باستحضار می رساند کلیه تلمبه های جایگاه های سوخت منطقه خوزستان دارای کارت هوشمند بنزین آزاد بوده و در راستای رفاه حال مسافران نوروزی ، کارت سوخت جایگاه های استان خوزستان جمع آوری نگردید.
لطفا وفق قانون مطبوعات نسبت به درج پاسخ این شرکت اقدام فرمایید.

عصرما : ضمن تشکر از پیگیری و پاسخگویی مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان ، به اطلاع مخاطبان این رسانه و همچنین مدیران شرکت فوق الاشاره می رساند که گزارش عصرما مبتنی بر پایش میدانی و مراجعه به برخی جایگاه بوده که اتفاقا در گزارش نام آنها ذکر شده است . لذا باتوجه به توضیح مدیریت شرکت ، انتظار می رود علاوه بر ضرورت فعالیت اکیپ های بازرسی و نظارت با جایگاه های متخلف برخورد جدی گردد