گزارش تصویری از آبگرفتگی معابر کوی علوی ، آهن افشار ، خشایار و خیابان انقلاب اهواز

بارش های بامداد تا ظهر دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ سبب آبگرفتگی و حرکت سیلاب فاضلاب و آب های سطحی در کمپلو ، خیابان های فرحانی ، سروش و کردونی کوی علوی و همچنین منطقه آهن افشار ، خشایار و کیان گردید. حجم آبگرفتگی ها در محلات منطقه ۶ تکرار بحران سال های ۹۸ و ۹۹ […]

بارش های بامداد تا ظهر دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ سبب آبگرفتگی و حرکت سیلاب فاضلاب و آب های سطحی در کمپلو ، خیابان های فرحانی ، سروش و کردونی کوی علوی و همچنین منطقه آهن افشار ، خشایار و کیان گردید. حجم آبگرفتگی ها در محلات منطقه ۶ تکرار بحران سال های ۹۸ و ۹۹ را در اذهان شهروندان تداعی کرد و با استمرار بارش ها همچنان شاهد گسترش دریاچه های خیابانی هستیم