سامانه سیستم نوین ثبت شکایت مسافران نورزی در خوزستان فعال شد

سامانه سیستم نوین ثبت شکایت مسافران نورزی در خوزستان فعال شد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان: با توجه به آغاز فروش بلیط‌های نوروزی ناوگان حمل و نقل عمومی، سامانه سیستم نوین ثبت شکایت‌های رسیده از مسافران در استان فعال شد. مسافران نوروزی با اسکن بارکد روی بلیط‌های خود به بخش ثبت شکایت مسافران […]

سامانه سیستم نوین ثبت شکایت مسافران نورزی در خوزستان فعال شد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان: با توجه به آغاز فروش بلیط‌های نوروزی ناوگان حمل و نقل عمومی، سامانه سیستم نوین ثبت شکایت‌های رسیده از مسافران در استان فعال شد.

مسافران نوروزی با اسکن بارکد روی بلیط‌های خود به بخش ثبت شکایت مسافران در سایت https://۱۴۱.ir هدایت می‌شوند.