هوای سه شهر خوزستان در وضعیت “قرمز”

طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز هوای سه شهر خوزستان در وضعیت “قرمز” و ناسالم بوده است. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور امروز (۱۵ اسفندماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه نیوساید در اهواز ۱۶۶، در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۹ […]

طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز هوای سه شهر خوزستان در وضعیت “قرمز” و ناسالم بوده است. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور امروز (۱۵ اسفندماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه نیوساید در اهواز ۱۶۶، در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۹ و در ایستگاه اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۸، در ایستگاه سوسنگرد ۱۵۴ و در ایستگاه ماهشهر ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین وضعیت هوای این شهرها “ناسالم” بوده است. همچنین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه شرکت ملی حفاری در اهواز ۱۲۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده است.

طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون هوای اندیمشک، شوشتر، مسجدسلیمان و رامهرمز نیز در وضعیت “ناسالم برای گروه‌های حساس” بوده است.بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط “قابل قبول” یا “پاک” نبوده‌اند.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.