برگزاری نخستین تور ایمنی (safety tour) در دکل های حفاری طرح آزادگان جنوبی

برای نخستین بار تور ایمنی در عملیات حفاری میادین نفتی غرب کارون باهمت وتلاش مهندس باقری مجری محترم طرح و هماهنگی و برنامه ریزی دکتربستان زاده سرپرست ایمنی بهداشت و محیط زیست طرح آزادگان جنوبی در شرکت مهندسی وتوسعه نفت ،بمدت دو روز و درروزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۹ و ۱٠ اسفند ماه […]

برای نخستین بار تور ایمنی در عملیات حفاری میادین نفتی غرب کارون باهمت وتلاش مهندس باقری مجری محترم طرح و هماهنگی و برنامه ریزی دکتربستان زاده سرپرست ایمنی بهداشت و محیط زیست طرح آزادگان جنوبی در شرکت مهندسی وتوسعه نفت ،بمدت دو روز و درروزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۹ و ۱٠ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی طرح آزادگان ،این برنامه به منظور شناسایی اقدامات صورت گرفته مثبت و همچنین شناسایی فرصت های قابل بهبود در راستای ارتقای وضعیت HSE موجود و برطرف نمودن مغایرت ها و موارد عدم انطباق دکل های حفاری برنامه ریزی و اجرا گردید

بازدید مذکور با مشارکت مدیران HSE شرکت های مختلف شامل مهندسی و توسعه نفت به عنوان کارفرمای اصلی، شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی طرح (GC) و پیمانکاران زیر مجموعه فعال در طرح آزادگان جنوبی از قبیل شرکت دانا انرژی،شرکت توسعه حفاری تدبیر و شرکت عملیات اکتشاف صورت گرفت

از نکات برحسته بازدید گروهی مذکور، تعیین اهداف و شرح کار برنامه تور برای شرکت کنندگان در ده محور حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد این محورها شامل، بررسی تجهیزات باربرداری، سیستم H2S، سیستم ایمنی برق،مدارک و مستندات HSE ،مدیریت پسماند،درمانگاه و آمبولانس، تجهیزات دکل حفاری، وضعیت ضبط وربط محوطه دکل ها( House Keeping)،ERP و وسایل حفاظت فردی می باشد

در پایان این بازید جلسه مشترک تمامی مدیران ایمنی وبهداشت ومحیط زیست شرکت کننده دربازدید، به میزبانی HSE شرکت مهندسی و توسعه نفت بمنظور بررسی مشاهدات و تصمیم گیری در خصوص اولوبت بندی و نحوه برطرف نمودن موارد عدم انطباق های ثبت شده، تشکیل و صورتجلسه مربوطه تنظیم گردید