تغییر در هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۱ اسفند ۱۴۰۱

بر این اساس،۸۰ درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر، متعلق به بانک‌های ملی و صادرات و ۲۰ درصد آن نیز متعلق به وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت است.ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تغییر کرد و دکتر عین افشار به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب و حکم دکتر ناصری […]

بر این اساس،۸۰ درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر، متعلق به بانک‌های ملی و صادرات و ۲۰ درصد آن نیز متعلق به وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت است.ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تغییر کرد و دکتر عین افشار به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب و حکم دکتر ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر نیز تمدید شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، طبق تغییرات انجام شده، دکتر احمد گودرزی جانشین دکتر کیومرث یزدان‌پناه به عنوان نماینده بانک ملی، دکتر مقداد محمودی جانشین جواد کاظم نسب الباجی به عنوان نماینده بانک صادرات و دکتر حامد عین افشار جانشین شارخ موری به عنوان نماینده بانک صادرات در هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شدند.

بر این اساس، ۸۰ درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر، متعلق به بانک‌های ملی و صادرات و ۲۰ درصد آن نیز متعلق به وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت است.

هم‌اکنون هلدینگ توسعه صنایع نیشکر و صنایع جانبی، بزرگترین شرکت فرآوری نیشکر در ایران است.بررسی صورت‌های مالی نشان‌دهنده سوددهی مطلوب این شرکت علی‌رغم خشکسالی اخیر است.

بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، اخیرا شرکت توسعه نیشکر در فرابورس پذیرفته شده است و سهام این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس بزودی عرضه می‌شود.