شرکت های ملی حفاری ایران و حفاری شمال موافقتنامه همکاری امضاء کردند

همزمان با دومین روز سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان ؛ شرکت های ملی حفاری ایران و حفاری شمال موافقتنامه همکاری امضاء کردند.همزمان با دومین روز کاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت حفاری شمال موافقتنامه همکاری عملیاتی، فنی و پشتیبانی امضاء کردند. به گزارش […]

همزمان با دومین روز سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان ؛ شرکت های ملی حفاری ایران و حفاری شمال موافقتنامه همکاری امضاء کردند.همزمان با دومین روز کاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت حفاری شمال موافقتنامه همکاری عملیاتی، فنی و پشتیبانی امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران این موافقتنامه روز سه شنبه ( ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱) به امضای دکتر حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران و دکتر مرتضی پاکروان مدیرعامل شرکت حفاری شمال رسید.

در آیین امضاء و مبادله این سند همکاری که طیف وسیعی از همکاری های دوجانبه را در بر می گیرد مهندس محمد زیار مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری هلدینگ و یکی از اعضای هیئت مدیره حفاری شمال و قائم مقام مدیر عامل، معاون مدیر عامل در امور فنی ، مدیر بازار یابی و همکاری های بین الملل شرکت ملی حفاری ایران و روسای روابط عمومی هر دو شرکت حضور داشتند.

در این آیین مدیران ارشد دو شرکت درباره ظرفیت ها و امکانات موجود و زمینه های همکاری دوجانبه در بخش های عملیات حفاری، خدمات جانبی یکپارچه فنی و مهندسی، خدمات پشتییبانی و آموزشی گفتگو کردند.