الحاق حریم جاده ورودی کوی بروال به فرودگاه اهواز در سایه سکوت شهرداری

طی روزهای اخیر در سایه سکوت فرمانداری و شهرداری اهواز و بی تفاوتی شورای شهر مدیریت فرودگاه ها اقدام به جابجایی و نقل دیوار بتونی فرودگاه اهواز به حریم جاده ورودی بروال (علی آباد) تا ابتدای شهرک شایسته نموده است با این تغییر و جابجایی خط لوله انتقال آب کوی علی آباد رسماً در درون […]

طی روزهای اخیر در سایه سکوت فرمانداری و شهرداری اهواز و بی تفاوتی شورای شهر مدیریت فرودگاه ها اقدام به جابجایی و نقل دیوار بتونی فرودگاه اهواز به حریم جاده ورودی بروال (علی آباد) تا ابتدای شهرک شایسته نموده است

با این تغییر و جابجایی خط لوله انتقال آب کوی علی آباد رسماً در درون فرودگاه قرار گرفته و در صورت وقوع هر مشکلی برای خط لوله از جمله شکستگی و یا اصلاح مسیر تردد اهالی ، مستلزم اخذ اذن از مدیریت فرودگاه و تمیشت امور این منطقه مسکونی اهواز مشروط به طی کردن یک فرآیند طولانی اداری برای هماهنگی می باشد

همچنین برداشت غیر قانونی آب از این خط لوله توسط فرودگاه معضل دیگری است که به محل اختلاف مدیریت فرودگاه و اهالی کوی علی آباد تبدیل شده است

انتظار می رود هم فرماندار در قامت مقام بالادستی و هم شورا و شهرداری بعنوان متولی امور شهر و خدمات عمومی در راستای دفاع از حقوق اهالی این محله شرق اهواز به موضوع ورود کنند