انتقاد معاون فرماندار از غیبت شهردار اهواز و معاونین وی در جلسات شوراهای شهرستان

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداراهواز از غیبت شهرداراهواز و معاونین وی در جلسات شورای آموزش و پرورش این شهرستان انتقاد کرد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، سید مجید صالحی روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری افزود: غیبت شهردار اهواز و معاونین وی […]

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداراهواز از غیبت شهرداراهواز و معاونین وی در جلسات شورای آموزش و پرورش این شهرستان انتقاد کرد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، سید مجید صالحی روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری افزود: غیبت شهردار اهواز و معاونین وی در جلسات شورای آموزش و پرورش که از جلسات مهم شهرستان است پذیرفتنی نیست.

وی همچنین از عدم تعامل و همکاری نکردن شهرداری اهواز با آموزش و پرورش مناطق اهواز در زمینه رفع مشکلات مدارس انتقاد کرد.

صالحی در ادامه با اشاره به نیمه تمام ماندن، و کمبود تجهیزات مدارس اهواز گفت: عملکرد اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان در این زمینه ضعیف بوده و باید هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارس نیمه تمام و همچنین تجهیز مدارس اهواز اقدام کند.وی در پایان بر اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش در موعد مقرر تاکید کرد.