تامین نیازهای روستای ثدین در چارچوب مسئولیت های اجتماعی با حضور مدیرعامل ملی حفاری ایرانبررسی شد

در نشست‌ مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اعضای شورای اسلامی روستای ثدین ، تامین نیازهای روستا در چارچوب مسئولیت های اجتماعی بررسی شد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در نشست با اعضای شورای اسلامی روستای ثدین درباره تامین نیازهای این روستا در چارچوب مسئولیت های اجتماعی بحث و تبادل نظر کرد. به گزارش روابط […]

در نشست‌ مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اعضای شورای اسلامی روستای ثدین ، تامین نیازهای روستا در چارچوب مسئولیت های اجتماعی بررسی شد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در نشست با اعضای شورای اسلامی روستای ثدین درباره تامین نیازهای این روستا در چارچوب مسئولیت های اجتماعی بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران در این دیدار که تعدادی از مدیران و روسای بخش های مختلف شرکت و تعدادی از اهالی روستا حضور داشتند، از سوی اعضای شورا نیازهای روستا از جمله اشتغال ساکنان و ترمیم جاده روستا مطرح شد.

دکتر گلپایگانی در این نشست با اشاره به مشارکت شرکت در ایفای مسئولیت های اجتماعی، اظهار کرد: به مدیریت های شرکت و پیمانکاران طرف قرارداد تاکید شده است که در زمینه تامین نیروی انسانی حتما نیروی های مناطق پیرامونی نظیر روستای ثدین که در همجوار تاسیسات و کارگاه های شرکت واقع گردیده به کارگیری نمایند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم و ارائه خدمات در راستای مسئولیت های اجتماعی وظیفه همه مسئولان است، افزود: در خصوص ترمیم جاده نیز پس از بررسی فنی و کارشناسی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.