تداوم هوای مه‌آلود در خوزستان

مدیرکل هواشناسی خوزستان: هوای مه آلود و کاهش نسبی دما پدیده غالب در بیشتر مناطق خوزستان به ویژه نقاط مرتفع و کوهستانی شمال و شمال شرق استان است. شعاع دیدی ناشی از مه غلیظ صبحگاهی در برخی مناطق استان به زیر ۵۰ متر رسید ولی به تدریج از غلظت مه کاسته خواهد شد. ️

مدیرکل هواشناسی خوزستان: هوای مه آلود و کاهش نسبی دما پدیده غالب در بیشتر مناطق خوزستان به ویژه نقاط مرتفع و کوهستانی شمال و شمال شرق استان است.

شعاع دیدی ناشی از مه غلیظ صبحگاهی در برخی مناطق استان به زیر ۵۰ متر رسید ولی به تدریج از غلظت مه کاسته خواهد شد.