معاون عمرانی استاندار خوزستان در بازدید از پروژه 1680 واحدی سپیدار اهواز :

روند اجرایی پروژه باید با کیفیت و رعایت اصول فنی و مهندسی تسریع شود

خانچی در بازدید از پروژه ۱۶۸۰ واحدی سپیدار اهواز : روند اجرایی پروژه باید با کیفیت و رعایت اصول فنی و مهندسی تسریع شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان؛ روز پنجشنبه، خانچی، معاون استاندار خوزستان، با حضور در پروژه ۱۶۸۰ واحدی سپیدار اهواز، ضمن بازدید، در جریان آخرین اقدامات صورت‌گرفته […]

خانچی در بازدید از پروژه ۱۶۸۰ واحدی سپیدار اهواز : روند اجرایی پروژه باید با کیفیت و رعایت اصول فنی و مهندسی تسریع شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان؛ روز پنجشنبه، خانچی، معاون استاندار خوزستان، با حضور در پروژه ۱۶۸۰ واحدی سپیدار اهواز، ضمن بازدید، در جریان آخرین اقدامات صورت‌گرفته قرار گرفت.

در این بازدید، خانچی، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در جابجایی منازل در پهنۀ خطر از جمله منبع آب گفت: باید کیفیت و کمیت جبهه‌های کاری پروژه افزایش پیدا کند و روند اجرایی پروژه با رعایت اصول فنی و مهندسی تسریع شود.

وی افزود: پس از تکمیل فاز اول پروژه، واحدهای ساخته‌شده، به ساکنینِ در پهنۀ خطر منبع آب تحویل داده می‌شود.معاون استاندار اضافه کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ملزم به اجرای زیرساخت‌ها تا پایان سال هستند