رشد ۳۵ درصدی شرکت های دانش بنیان در خوزستان

دکتر محمد راضی جلالی رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان بیان کرد: تعداد شرکت های دانش بنیان خوزستان در سال گذشته ۸۴ واحد بوده در حالی که امسال به ۱۱۴ شرکت افزایش یافته است. وی افزود: تعداد واحد های فناور پارک علم و فناوری خوزستان از ۲۹۰ واحد در سال گذشته به ۳۲۶ واحد […]

دکتر محمد راضی جلالی رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان بیان کرد: تعداد شرکت های دانش بنیان خوزستان در سال گذشته ۸۴ واحد بوده در حالی که امسال به ۱۱۴ شرکت افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد واحد های فناور پارک علم و فناوری خوزستان از ۲۹۰ واحد در سال گذشته به ۳۲۶ واحد در سال جاری رسیده است و افراد شاغل در این واحدها نیز از ۲هزارو ۲۶۰نفر در پارسال به ۳هزارو ۱۲۰ نفر در سال جاری افزایش یافته است.

راضی جلالی ادامه داد: تعداد مراکز رشد پارک علم و فناوری استان خوزستان با اضافه شدن یک مرکز به ۹ مرکز فعال رسید و در حال حاضر ۶۹ دانشجو در شرکت های پارک علم و فناوری خوزستان فعالیت میکنند.