دختر نوجوان اهوازی بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت

دختر نوجوان اهوازی بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت. مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی جندی شاپور اهواز: یک دختر نوجوان ۱۵ ساله اهل اهواز صبح یکشنبه بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد. این حادثه در ساعت ۹:۴۰ دقیقه امروز در منطقه کمپلوی شمالی اهواز گزارش شد. علت وقوع […]

دختر نوجوان اهوازی بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت. مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی جندی شاپور اهواز: یک دختر نوجوان ۱۵ ساله اهل اهواز صبح یکشنبه بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

این حادثه در ساعت ۹:۴۰ دقیقه امروز در منطقه کمپلوی شمالی اهواز گزارش شد. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است و تاکنون مشخص نشده است.