بوی تعفن زباله های انباشته در هوای آلوده نفس ساکنان منطقه ۳ اهواز را بُرید

بوی تعفن زباله های انباشته در هوای آلوده نفس ساکنان منطقه ۳ اهواز را بُرید. براساس گزارش شهروندان طی چند شب متوالی زباله و پسماند منازل ساکنین محلاتی همچون کوی اندیشه ، فدک ، زرگان ، نورآباد ، فرهنگیان ۱و۲ و دو ، زویه ، فازهای ۱ تا ۴ کوی ملت ، کوی جواهری ، […]

بوی تعفن زباله های انباشته در هوای آلوده نفس ساکنان منطقه ۳ اهواز را بُرید. براساس گزارش شهروندان طی چند شب متوالی زباله و پسماند منازل ساکنین محلاتی همچون کوی اندیشه ، فدک ، زرگان ، نورآباد ، فرهنگیان ۱و۲ و دو ، زویه ، فازهای ۱ تا ۴ کوی ملت ، کوی جواهری ، زیتون کارمندی ، ملی راه ، کوی های  نیرو ، شاهد ، پیروزی ، حفاری ، نفت ، آغاجاری ، بهلول ، علی آباد ، عابدی ، نظام مهندسی و …. جمع آوری نشده و انباشت آنها موجب تصاعد بوی تعفن و تجمع جانوران موذی گردیده و همچنین جلوه های زشتی را در این مناطق ترسیم کرده است