فعالیت مدارس ۴شهرستان اهواز ، باوی ، کارون و ماهشهر در روز سه شنبه غیر حضوری شد

فعالیت مدارس ۴شهرستان اهواز ، باوی ، کارون و ماهشهرغیر حضوری شد. با توجه به پیش بینی روند افزایشی آلودگی هوا (ناشی ازپایداری جو) در روز سه شنبه و براساس تصمیم کارگروه هماهنگی استانی شرایط اضطرار آلودگی هوا ،فعالیت مدارس تمام مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و بعدازظهر در شهرستان های اهواز، باوی، کارون […]

فعالیت مدارس ۴شهرستان اهواز ، باوی ، کارون و ماهشهرغیر حضوری شد. با توجه به پیش بینی روند افزایشی آلودگی هوا (ناشی ازپایداری جو) در روز سه شنبه و براساس تصمیم کارگروه هماهنگی استانی شرایط اضطرار آلودگی هوا ،فعالیت مدارس تمام مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و بعدازظهر در شهرستان های اهواز، باوی، کارون وبندرماهشهر در روز سه شنبه مورخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ به صورت غیرحضوری خواهد بود.

ضمنا فعالیت کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستانهای مذکور در تاریخ یادشده بدون تغییر و به روال معمول خواهد بود.