بومی سازیِ کنترل پاششِ اپوکسی در لوله سازی اهواز

یونیت کنترل اپتی ترونیک یا کنترل پاشش اپوکسی با همراهی اداره خودکفایی و به مدیریتِ مهندسی و توسعه شرکت لوله سازی اهواز بومی‌سازی و وارد مدار شد. گفتنی است، تهیه‌ی Optitronic main board و قطعات جانبی به دلایل مختلف در داخل کشور مقدور نبوده و از طریق خرید خارج تهیه می‌شد. پس از بررسی و […]

یونیت کنترل اپتی ترونیک یا کنترل پاشش اپوکسی با همراهی اداره خودکفایی و به مدیریتِ مهندسی و توسعه شرکت لوله سازی اهواز بومی‌سازی و وارد مدار شد.

گفتنی است، تهیه‌ی Optitronic main board و قطعات جانبی به دلایل مختلف در داخل کشور مقدور نبوده و از طریق خرید خارج تهیه می‌شد. پس از بررسی و پیگیری‌ کارشناسان خودکفایی و همراهی کارخانه‌های پوشش و ارتباط فنی با شرکت‌های دانش بنیان، در نهایت این قطعه بومی سازی شد.همچنین اکنون کارشناسان مجرب لوله سازی اهواز در راستای اقتصاد مقاومتی توانایی مونتاژ و ساخت این قطعه را دارند.

این کارت الکترونیکی یکی از مهمترین قطعات برای کنترل سیستم پاشش به حساب می‌آید که فرایند امکان سنجیِ آن زیر نظرِ واحدِ برق و اتوماسیون کارخانه‌های پوشش انجام شد.

با توجه به موفقیت کسب شده در افزایش تعداد یونیتهای اپتی ترونیک به مقدار مورد نیاز که البته با اصلاحاتی در بخش برنامه نویسی مانیتورینگ سیستم (توسط واحد ابزاردقیق) نیز همراه بود این اعتماد در مجموعه بوجود آمد که امکان ساخت کامل یونیت اپتی ترونیک و بومی سازی آن بکمک شرکتهای دانش بنیان داخلی را پیگیری و بررسی کند