استاندار جدید خوزستان بزودی معرفی می شود

یک منبع آگاه در وزارت کشور از تغییر استاندار خوزستان خبر داد/ انتخاب خلیلیان برای تصدی یک مسئولیت ملی. استاندار خوزستان از میان چهار گزینه حیات مقدم ، محراب ، حجازی و دانایی فرد انتخاب می شود در جریان بازنگری دولت برای انجام تغییرات در بین استانداران کشور، یک منبع آگاه نزدیک به وزیر کشور […]

یک منبع آگاه در وزارت کشور از تغییر استاندار خوزستان خبر داد/ انتخاب خلیلیان برای تصدی یک مسئولیت ملی. استاندار خوزستان از میان چهار گزینه حیات مقدم ، محراب ، حجازی و دانایی فرد انتخاب می شود

در جریان بازنگری دولت برای انجام تغییرات در بین استانداران کشور، یک منبع آگاه نزدیک به وزیر کشور اعلام کرد که بررسی گزینه های تعیین شده برای انتخاب استاندار جدید خوزستان آغاز شده است.

این منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: صادق خلیلیان که از سال ۱۴۰۰ تصدی پست استانداری خوزستان را بر عهده گرفته قرار است تا در یکی از مجموعه های ملی به همکاری با دولت سیزدهم ادامه دهد. لذا از همین رو، آغاز فرآیند بررسی ها برای انتخاب استاندار جدید خوزستان آغاز شده است.

همچنین شنیده ها حاکی است که دولت برای انتخاب استاندار جدید به چند شخصیت باسابقه اجرایی (محراب ، حجازی ، دانایی فر و حیات مقدم) رسیده که یکی از این گزینه ها، از استانداران ادوار خوزستان (سردار حیات مقدم) است و از او به عنوان یکی از شخصیت های نزدیک به وحیدی وزیر کشور نام برده می شود.