پرداخت یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خوزستان

رییس کارگروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان به دلیل خشکسالی و تنش آبی سال زراعی گذشته خبر داد.محمد آلاله ، با اشاره به پرداخت خسارات به کشاورزان آسیب‌دیده از خشکسالی و تنش آبی در سال زراعی گذشته اظهار کرد: براساس پیگیری‌های انجام‌شده یک […]

رییس کارگروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان به دلیل خشکسالی و تنش آبی سال زراعی گذشته خبر داد.محمد آلاله ، با اشاره به پرداخت خسارات به کشاورزان آسیب‌دیده از خشکسالی و تنش آبی در سال زراعی گذشته اظهار کرد: براساس پیگیری‌های انجام‌شده یک هزار و ۱۲۰میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خوزستانی که سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی و تنش آبی محصولاتشان از بین رفت، پرداخت شد.

وی افزود: در مجموع ۲ هزار میلیارد ریال غرامت تایید شده ناشی از خشکسالی سال زراعی گذشته وارد سامانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی خوزستان شده و باقی مانده آن که حدود ۸۸۰ میلیارد ریال است نیز به زودی تایید خواهد شد تا نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام شود.رییس کارگروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان تصریح کرد: بخشی از خسارت وارده به کشاورزان و دامداران که محصول و دام خود را بیمه کرده‌اند وارد سامانه می‌شود تا در مراحل بعدی پس از تایید به کشاورزان و دامداران خسارت دیده استان خوزستان پرداخت شود.

آلاله عنوان کرد: بیشترین غرامت مربوط به کشاورزان دیم کار گندم و دامداران خسارت دیده بود که در سال زراعی گذشته از خشکسالی ناشی از تنش آبی به شدت آسیب دیدند اما خوشبختانه به دلیل اینکه مزارع و دام‌هایشان بیمه بود، خسارات آن‌ها پرداخت شد.وی بیان کرد: سال زراعی گذشته حدود ۸۰ هزار هکتار از گندم‌زارهای دیم خوزستان به علت خشکسالی و کم آبی نابود شد و بخشی دیگری از گندم دیم نیز باردهی ناچیزی داشت.رییس کارگروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان گفت: امیدواریم امسال شرایط تامین آب و بارندگی‌ها به شکلی باشد تا کشاورزان بتوانند تولید مطلوبی داشته باشند و دچار خسارات نشوند.