پایان اعتصاب ۹ روزه نفت مسجدسلیمان!

اعتصاب ۹ روزه بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به پایان رسید.بازیکنان نفت که از روز سه شنبه هفته گذشته به دلیل مشکلات مالی و دریافت نکردن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند و از روز چهارشنبه هفته قبل نیز اردوی اهواز را ترک کردند، فردا به اردو بر می گردند. باشگاه نفت ۱۷ درصد از […]

اعتصاب ۹ روزه بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به پایان رسید.بازیکنان نفت که از روز سه شنبه هفته گذشته به دلیل مشکلات مالی و دریافت نکردن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند و از روز چهارشنبه هفته قبل نیز اردوی اهواز را ترک کردند، فردا به اردو بر می گردند. باشگاه نفت ۱۷ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان را به حساب آن ها واریز کرد و بازیکنان بعد از واریزی حاضر به بازگشت به تمرینات شدند. دریافتی بازیکنان نفت به ۳٠ درصد رسید. تمرینات نفت از فردا پنجشنبه در اهواز مجددا آغاز می شود.