حادثه رانندگی در جاده اهواز – آبادان ۲ کشته و زخمی برجای گذاشت

حادثه رانندگی در جاده اهواز – آبادان ۲ کشته و زخمی برجای گذاشت .بعد از ظهر امروز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ در اثر برخورد یکدستگاه تریلی با خودروی سبک در جاده اهواز – آبادان (کیلومتر ۲۰ کوت عبدالله ) یک نفر کشته و نفر دیگری زخمی شد.با حضور امدادگران واحد آتش نشانی شهرداری کوت عبدالله […]

حادثه رانندگی در جاده اهواز - آبادان ۲ کشته و زخمی برجای گذاشت .بعد از ظهر امروز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ در اثر برخورد یکدستگاه تریلی با خودروی سبک در جاده اهواز - آبادان (کیلومتر ۲۰ کوت عبدالله ) یک نفر کشته و نفر دیگری زخمی شد.با حضور امدادگران واحد آتش نشانی شهرداری کوت عبدالله ضمن خارج کردن خودروی تصادفی ساقط شده کانال کناری جاده ، مصدوم و فوتی حادثه تحویل نیروهای اورژانس گردید