نماینده اهواز : حذف حق مناطق جنگی از حقوق کارکنان شاغل در این مناطق اجحاف در حق این افراد است

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: حذف حق مناطق جنگی از حقوق کارکنان شاغل در این مناطق اجحاف در حق این افراد است.سید کریم حسینی اظهار کرد: حذف حق مناطق جنگی از حقوق کارکنان شاغل در این مناطق اجحاف در حق این افراد است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه […]

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: حذف حق مناطق جنگی از حقوق کارکنان شاغل در این مناطق اجحاف در حق این افراد است.سید کریم حسینی اظهار کرد: حذف حق مناطق جنگی از حقوق کارکنان شاغل در این مناطق اجحاف در حق این افراد است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مناطق جنگی از لحاظ آب و هوایی شرایط سختی دارند و از لحاظ زیرساختی نیز آثار جنگ هنوز در آنها باقی مانده و از این نظر مشکل دارند، این حق مسلم کارکنان مناطق جنگی است که می‌توانست هم در نگهداشت آنها در این مناطق و هم به دلیل جبران زحماتی که در این مناطق می‌کشند، مثمر ثمر باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به اینکه پرداخت حق مناطق جنگی در بهره‌وری تأثیر مستقیم و مثبتی دارد، بیان کرد: ولی با این رأی دیوان عدالت اداری این حق از آنها سلب شده و در مجلس به دنبال این مطلب خواهیم بود.

حسینی گلایه کرد: از سازمان برنامه بودجه و دولت انتظار می‌رفت که در دفاع از این مطلب استدلالات قانونی خودشان را ارائه بدهند ولی مثل اینکه منتظر همین فرصت بودند تا این حق را از کارکنان شاغل در مناطق جنگی بگیرند.وی تأکید کرد: حتماً هفته آینده که شروع به کار مجلس بعد از تعطیلی است، این کار را دنبال و اعتراض خود را اعلام می‌کنیم