نماینده آبادان : برهم زدن برنامه های زائران ، به دلیل کاستی های تدارکاتی توجیه ندارد

سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان : برهم زدن برنامه های زائران ، به دلیل کاستی های تدارکاتی توجیه ندارد و بر ذمه می ماند. نماینده آبادان افزود : بجای استرداد وجوه و توقف صدور برگ گذر ، به مردم اعلام و اطمینان داده شود که تا پایان ماه صفر تمهیدات قانونی سفر زیارتی فراهم‌ است […]

سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان : برهم زدن برنامه های زائران ، به دلیل کاستی های تدارکاتی توجیه ندارد و بر ذمه می ماند. نماینده آبادان افزود : بجای استرداد وجوه و توقف صدور برگ گذر ، به مردم اعلام و اطمینان داده شود که تا پایان ماه صفر تمهیدات قانونی سفر زیارتی فراهم‌ است که از بار ترافیک و هجوم به مرزها کاسته شود*

محفوظی گفت : برای این سفرها برنامه ریزی کرده بودند، برهم زدن برنامه های مردم به دلیل خطاهای محاسباتی و کاستی های تدارکاتی برخلاف پیش بینی ها، توجیه ندارد و حق الناس است که بر ذمه ها می ماند،

نماینده مردم آبادان خطاب به مدیران کشور و استان اظهار کرد : پیش تر از وقوع شرایط بحرانی هشدار دادم، و نظر به اعلام آمادگی عراق، از مقامات عراقی خواستار تسطیح اراضی و تامین پارکینگ های موقت در محدوده ی شهرهای زیارتی شوید و ضمن تامین امنیت مسیرها، کمترین تشریفات برای ورود خودروهای ایرانی فراهم شود