توضیحی درباره سرقت پرونده‌های بیمارستان امام اهواز

رئیس بیمارستان اهواز خمینی(ره) اهواز در خصوص پرونده‌های سرقت‌شده این بیمارستان توضیحی ارائه کرد.دکتر احمدرضا مهتدی با اشاره به سرقت پرونده‌های راکد بیمارستان امام اظهار کرد: با پیگیری حراست بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز سارقان پرونده‌ها شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات انتظامی شده‌اند. تعدادی از پرونده‌ها عودت داده شده‌اند و موضوع از طریق مراجع انتظامی و […]

رئیس بیمارستان اهواز خمینی(ره) اهواز در خصوص پرونده‌های سرقت‌شده این بیمارستان توضیحی ارائه کرد.دکتر احمدرضا مهتدی با اشاره به سرقت پرونده‌های راکد بیمارستان امام اظهار کرد: با پیگیری حراست بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز سارقان پرونده‌ها شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات انتظامی شده‌اند. تعدادی از پرونده‌ها عودت داده شده‌اند و موضوع از طریق مراجع انتظامی و قضایی در حال پیگیری است.وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شده است که انگیزه متهمان از این اقدام فروش به عنوان کاغذ باطله بوده است که منتظر اظهار نظر مقامات انتظامی در این خصوص هستیم.