لغو تعطیلی پنج شنبه ها در خوزستان

ساعت شروع و پایان کار ادارات استان خوزستان در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه 7/30 تا 14/30 و پنج شنبه ها تا 13/30 تغییریافت .معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان در روز یکشنبه با اعلام این خبرگفت : این تغییرساعت با استناد به تصویب نامه شماره 89881ت 34747 ه مورخ 84/12/28 هیات وزیران صورت […]

ساعت شروع و پایان کار ادارات استان خوزستان در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه 7/30 تا 14/30 و پنج شنبه ها تا 13/30 تغییریافت .معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان در روز یکشنبه با اعلام این خبرگفت : این تغییرساعت با استناد به تصویب نامه شماره 89881ت 34747 ه مورخ 84/12/28 هیات وزیران صورت گرفته است .

علی عماد افزود: ساعت حضور کارکنان بانک ها درمحل کار 7 صبح و ساعت شروع ارایه خدمات بانکی به مشتریان ساعت 7/30 صبح تعیین می گردد. همچنین ساعت شروع و پایان کلاس های درس دراوقات صبح و بعدازظهر با نظر مسوولان سازمان آموزش و پرورش و دانشگاههای استان تعیین می گردد.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان افزود: ساعت شروع کار درشرکت هایی که مجاز به تعطیل در روز پنج شنبه می باشند همانند سایر دستگاههای اجرایی استان و با رعایت ساعات کار مقرر درهفته خواهد بود.وی افزود: ساعت شروع و پایان کار درواحد های تولیدی , صنعتی , صنفی , خدماتی و موسسات درمانی با رعایت مقررات مربوط براساس شرایط کار از سوی دستگاهها و مسوولان ذیربط تعیین و اعلان می گردد.به گفته وی ساعت کار مشاغل سخت و زیان آور و سایر موارد قانونی کماکان به قوت خود باقی است