به سرقت‌های مسلحانه، خشن و مقرون به آزار و اذیت در سراسر خوزستان بصورت ویژه رسیدگی می‌شود

به سرقت‌های مسلحانه، خشن و مقرون به آزار و اذیت در سراسر استان خوزستان بصورت ویژه رسیدگی می‌شود. رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت پیرو تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و بمنظور مقابله با پدیده سرقت های مسلحانه، خشن و مقرون به آزار و اذیت در استان، به این جرائم بصورت ویژه و خارج از […]

به سرقت‌های مسلحانه، خشن و مقرون به آزار و اذیت در سراسر استان خوزستان بصورت ویژه رسیدگی می‌شود. رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت پیرو تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و بمنظور مقابله با پدیده سرقت های مسلحانه، خشن و مقرون به آزار و اذیت در استان، به این جرائم بصورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، دکتر علی دهقانی با تاکید بر مقابله جدی با جرم سرقت‌، بخصوص سرقت های مسلحانه، خشن و مقرون به آزار و اذیت گفت،به روسای حوزه های قضایی و دادستان های عمومی و انقلاب سراسر استان خوزستان تاکید گردیده که به اینگونه پرونده ها در شعب ویژه و در وقت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و اقدامات لازم را بعمل آورند.
وی ادامه داد:

وی گفت: هدف دستگاه قضایی ارتقای سطح امنیت استان، مقابله از جرائم خشن و برخورد قاطع، اثرگذار و قانونی با جرائم خشن ازجمله سرقت های مسلحانه است و دراین راستا از همه ظرفیت های قانونی استفاده خواهد نمود.