جشنواره خرمای اسماعیلیه اهواز پنج شنبه ۱۷ شهریور در روستای مگطوع برگزار می شود

جشنواره خرمای اسماعیلیه اهواز پنج شنبه ۱۷ شهریور در روستای مگطوع برگزار می شود. مجید سلیمانی دبیر نخستین جشنواره خرمای اهواز در گفتگویی کوتاه اعلام کرد : در راستای معرفی ظرفیت ها و فرصت های گردشگری و اقتصادی بخش اسماعیلیه، نخستین جشنواره محصولات خرما روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۱/۶/۱۷ در نخلستان روستای زیبا و توریستی مگطوع برگزار […]

جشنواره خرمای اسماعیلیه اهواز پنج شنبه ۱۷ شهریور در روستای مگطوع برگزار می شود. مجید سلیمانی دبیر نخستین جشنواره خرمای اهواز در گفتگویی کوتاه اعلام کرد : در راستای معرفی ظرفیت ها و فرصت های گردشگری و اقتصادی بخش اسماعیلیه، نخستین جشنواره محصولات خرما روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۱/۶/۱۷ در نخلستان روستای زیبا و توریستی مگطوع برگزار می شود . وی افزود این جشنواره شامل برنامه های جنبی گوناگونی است که به شرح زیر می باشد:

۱- غرفه های قهوه هسته خرما و چای هسته خرما مهیا می شوند .

۲-غرفه های شیره اصلی خرما و شیره پخت خرما و چگونگی و نحوه وطرز آموزش درست کردن شیره خرما در اختیار نخلداران قرار داده می شود.

۳-غرفه های انواع خرما و تعیین قیمت هر کدام تهیه و تکمیل می گردند.

۴- غرفه انواع حلواهای محلی در جشنواره تهیه و آماده سازی می شود.

۵- غرفه عرضه انواع خرمای معسل و نحوه و طرز تهیه آن آماده سازی می شود.

۶- غرفه نحوه وطرز خرمای دم گیری و هسته گیری ، توسط نخلداران تهیه و آماده سازی می شود.

۷-غرفه آموزش و فروش هسته خرمای تفت شده و آماده برای قهوه و چای آماده سازی می شود.

۸-غرفه کارشناسان نخل و خرما تهیه و آماده خدمت رسانی می شود.

۹- غرفه نحوه آسیاب کردن هسته خرما برای دام

۱۰- غرفه صنایع دستی

۱۱- غرفه نهال های شناسنامه دار