جزییات ماجرای برکناری شهردار اهواز ؛ امینی می رود یا می ماند؟

در روزهای گذشته صدور حکم انفصال از خدمت شهردار اهواز خبرساز شده بود. دیوان عدالت اداری به دلیل شکایت یک شهروند حکم به انفصال از خدمت امینی شهردار اهواز را صادر می‌کند. شکایت از شهرداری اهواز به دلیل صدور پروانه ساختمانی یک مجتمع تجاری توسط همسایه این مجتمع به سال‌های گذشته باز می‌گردد‌ و با […]

در روزهای گذشته صدور حکم انفصال از خدمت شهردار اهواز خبرساز شده بود. دیوان عدالت اداری به دلیل شکایت یک شهروند حکم به انفصال از خدمت امینی شهردار اهواز را صادر می‌کند.

شکایت از شهرداری اهواز به دلیل صدور پروانه ساختمانی یک مجتمع تجاری توسط همسایه این مجتمع به سال‌های گذشته باز می‌گردد‌ و با شکایت این شهروند به دیوان عدالت اداری، نهایتا حکم سه ماه انفصال از خدمت شهردار اهواز صادر می‌شود.به دنبال آن موجی از انتقادات علیه شهردار فضای مجازی را پر می‌کند و برخی حتی از شورای شهر درخواست انتخاب شهردار جدید را نیز مطالبه می‌کنند.

با پیگیری شهرداری و شورای شهر اهواز و علی‌رغم قطعی بودن حکم، اعاده دادرسی درخواست می‌شود و در روز دوشنبه دیوان عدالت اداری حکم به لغو انفصال از خدمت شهردار صادر می‌کند. رییس شورای شهر اهواز ضمن تایید حکم لغو انفصال از خدمت شهردار اهواز معتقد است که «مساله کوچکی رخ داده است اما توسط منتقدان بزرگ شده است و شهردار کنونی اهواز همچنان در سمت خود خواهد ماند.»

رضا امینی در شهریورماه ۱۴۰۰ توسط شورای شهر اهواز به عنوان شهردار انتخاب شد. امینی عضو شورای شهر اصفهان و مدیر روابط شهرداری اصفهان بوده است. در همان ایام برخی بشدت از این انتخاب شورای شهر انتقاد کرده و معقتد بودند که سوابق شهردار جدید در حد جایگاه شهرداری اهواز به عنوان کلان‌شهر نیست و این انتخاب را سیاسی می‌دانند./ جماران