برگزاری همایش سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد در بیمارستان سلامت اهواز

همایش یکروزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد با حضور کارشناسان واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در بیمارستان سلامت اهواز برگزار شد. با پیگیری های دکتر مهرداد شریفی رئیس بیمارستان سلامت و همت و تلاش گروه سلامت روان معاونت بهداشتی استان نشست فصلی مسئولان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی […]

همایش یکروزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد با حضور کارشناسان واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در بیمارستان سلامت اهواز برگزار شد. با پیگیری های دکتر مهرداد شریفی رئیس بیمارستان سلامت و همت و تلاش گروه سلامت روان معاونت بهداشتی استان نشست فصلی مسئولان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور امروز در بیمارستان سلامت اهواز انجام شد .

این همایش با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری ممتاز کشوری حاج منصور الهایی داودی آغاز سپس دکترمهرداد شریفی رئیس بیمارستان سلامت ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به مدعوین به  معرفی بیمارستان سلامت بعنوان بیمارستان تک تخصصی جنوب غرب کشور و اقدامات مهم و قابل توجه در درمان و بهبودی و ترخیص بیماران اعصاب و روان و مداخلات انجام شده پس از ترخیص و عدم بازگشت مجدد بیماران جهت بستری در این مرکز پرداخت .

 در ادامه این برنامه با جناب آقای دکتر علی اسدی معاون مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت و درمان تماس تلفنی گرفته شد و ایشان طی این تماس ضمن تشکر از ریاست و برگزاری این همایش در بیمارستان سلامت به نکات علمی قابل توجهی درخصوص پیگیری بیماران پس از ترخیص و انجام مداخلات لازم توسط کارشناسان سلامت روانی اجتماعی معاونت های بهداشتی تاکید نموده و لزوم فعال سازی سامانه های سراج و سامان و ارجاع بیماران به این سامانه ها را برای آموزش و کاهش آسیب ها خواستار شد .

پس از آن آقای دکتر سیروس پاک سرشت روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص اضطراب و علل پیدایش و روشهای کنترل و مقابله و درمان آن از طریق پاورپوینت توضیحات مبسوطی ارائه نمود .این برنامه با سخنرانی خانم دکتر رخشید پیربویری روانپزشک معتمد بیمارستان سلامت در خصوص درمان با متادون در بیماران معتاد بستری و یا درمان بصورت سرپایی ادامه یافت و گفت مصرف متادون بدون تجویز و نظارت پزشک ممنوع می باشد .

گفتنی است هدف از برگزاری این همایش تقویت پایه های آموزش و توانمند سازی خانواده ها درخصوص عدم بازگشت بیماران بهبود یافته به مراکز درمانی جهت بستری مجدد و همچنین ترغیب و توانمند سازی خانواده های بیماران به منظور پیشگیری از عود بیماری و مراجعه دوره ای به روانپزشکان و مراکز مشاوره ای جهت آموزش و دریافت مشاوره های لازم می باشد .در پایان این همایش یکروزه دکتر دواساز مدیر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی استان با اشاره به روز جهانی پیشگیری از خودکشی و راههای پیشگیری از آن به نتیجه گیری و جمع بندی مطالب پرداخت و جلسه را با ذکر صلوات به پایان رساند .