رییس پلیس فتا خوزستان مدیر برتر فراجا شد

رئیس پلیس فتا خوزستان به عنوان مدیر برتر در سطح فراجا معرفی شد. سرهنگ کارآگاه علی حسینی رئیس پلیس فتا استان خوزستان در مراسم گردهمایی روسای پلیس فتا کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، به عنوان مدیر برتر در سطح فراجا معرفی و از ایشان تقدیر شد.

رئیس پلیس فتا خوزستان به عنوان مدیر برتر در سطح فراجا معرفی شد. سرهنگ کارآگاه علی حسینی رئیس پلیس فتا استان خوزستان در مراسم گردهمایی روسای پلیس فتا کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، به عنوان مدیر برتر در سطح فراجا معرفی و از ایشان تقدیر شد.