آقایان طراح لیست شهادت شهود، آیا هنوز هم به ماندن امینی بر مسند شهرداری اهواز اصرار دارید؟

شهرام احمدی : آیا برای آنها که شورای ششم اهواز را چیدند و رضا امینی را بدون سابقه ای روشن و در شان اهواز با پروپاگاندا و تحقیر نیروهای شهرداری اهواز بر سر کار آوردند، وقت آن نرسیده که دست از خود رایی و خودستایی بردارند و قدمی در شهر بزنند و ببینند که چه بر […]

شهرام احمدی : آیا برای آنها که شورای ششم اهواز را چیدند و رضا امینی را بدون سابقه ای روشن و در شان اهواز با پروپاگاندا و تحقیر نیروهای شهرداری اهواز بر سر کار آوردند، وقت آن نرسیده که دست از خود رایی و خودستایی بردارند و قدمی در شهر بزنند و ببینند که چه بر سر اهواز آورده اند؟
آن اشخاص پس پرده که شورایی چیدند که علنا” و بدون هیچ ترس از شرم و قبحی، اعضای درجه یک خانواده ی خود را بر صدر مناصب شهرداری می گذارند و برخی دیگر پست های شهرداری را برای اعضای ستاد انتخاباتی خود در انتخابات مجلس مطالبه می کنند و دسته ای دیگر به دنبال جریانات قومی خود هستند، آیا لیست بندان شهادت شهود که فرزندان این شهر را در مدیریت شهری قلع و قمع کردند تا دست نشانده ای چشم و گوش بسته  بیاورند که فقط به آنها پاسخگو باشد، شرمگین نیستند؟ آیا از مردم این شهر که دیگر بدیهی ترین خدمات شهرداری را هم احساس نمی کنند و مظلومانه نظاره گر این بی نظمی و بی کفایتی اند، عذر خواهی می کنند؟

آیا لیست بندان پشت پرده، از پرسنل خدوم شهرداری اهواز که به هر بهانه ای بخشی از حقوق آنها نادیده گرفته یا کسر می شود و عملکرد شورا موج دلسردی و بی انگیزه گی را برای آنها به ارمغان آورده، خجالت نمی کشند؟

آیا با خود فکر کرده اند که عملکرد شهردار نور چشمی شان جز مهره چینی برای انتخابات آقای عضو شورا یا فلان نماینده مجلس چیز دیگری نبوده است؟ آیا استفاده نا صحیح از امکانات شهرداری تضییع حق الناس نیست؟

آقای رضا امینی آیا می توانید عملکرد مدیران منتخب خودتان را مثل معاون مالی اقتصادی، معاون خدمات شهری، مدیر سازمان میادین، مدیر رفاه، شهرداران مناطق، مدیر املاک، مدیر سرمایه گذاری، مدیر پسماند، مدیر فاوا و…. را بیان کنید؟

عالیجنابان لیست بند و پشت پرده که همچنان غیر پاسخگو و نامرئی هستید، اینک که دستگاه عدالت حکم انفصال از خدمت جناب آقای امینی را که قبلا” صادر کرده بود تایید کرد، وقت آن نرسیده که پاسخگوی اعتماد از دست رفته مردم باشید.آقای زارع زاده، آقای سراج، آقای موسوی فرد، آقای مطیعی، آقای دغاغله شما ناسلامتی نماینده مردم هستید، شما که فعالین و مطالبه گران را دعوت به سکوت و شکیبایی می کردید، یکسال گذشت، دستاورد حضور امینی در اهواز به جز بعضی تغییرات ستادی و اصلاح بعضی قراردادهای شهرداری چه بود؟  لطفا” پاسخگوی عملکرد خود باشید که چگونه شهرداری ضعیف _که در استان خود هم مقبولیت نداشت_ و یک عده مدیر دست چندمی را با خود آورد به همشهریهای خود ترجیح دادید؟

اکنون وقت عذرخواهی و دست برداشتن از خود رایی و خودستایی بیشتر است. اگر هرچه سریعتر به مردم پاسخگو‌ نشوید، پایان عمر سیاسی خود را رقم زده اید، اعضای محترم شورا گمان نکنید مردم از عدم همکاری شما در اجرای به وظایفتان چشم پوشی می کنند و یا کسانی که فرصتهای خدمت را برای انتخابات ها وجاه طلبی های شخصی هزینه می کنند فراموش خواهند کرد.