درباره بازگشایی دانشگاه شهید چمران اهواز اطلاع‌رسانی رسمی می‌شود

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص بازگشایی دانشگاه تا دو هفته آینده انجام می‌شود، گفت: قرار بر حضوری بودن آموزش در نیم‌سال اول برای همه رشته‌ها است.دکتر رحیم پیغان در خصوص تصمیم‌گیری درباره آموزش سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: قرار بر حضوری بودن آموزش در […]

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص بازگشایی دانشگاه تا دو هفته آینده انجام می‌شود، گفت: قرار بر حضوری بودن آموزش در نیم‌سال اول برای همه رشته‌ها است.دکتر رحیم پیغان در خصوص تصمیم‌گیری درباره آموزش سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: قرار بر حضوری بودن آموزش در نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱، برای همه رشته‌ها است به جز برای موارد خاص از جمله دانشجویان بین‌المللی که از اول ثبت‌نام‌ مجازی بوده‌اند.وی افزود: باید ببینیم که با توجه به وضعیت بیماری در استان خوزستان و شرایطی که در آن برهه از زمان خواهیم داشت، وضعیت چگونه خواهد بود. اعلام عمومی در خصوص نحوه بازگشایی دانشگاه در دو هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.