با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال انجام شد:

خط جدید برق روستاهای جنوب غرب شهرستان اهواز احداث شد

خط جدید برق روستاهای جنوب غرب شهرستان اهواز احداث شد. مدیرامور برق منطقه چهار اهواز گفت: در راستای پایداری شبکه، تقویت ولتاژ و تعدیل بار خطوط توزیع برق روستاهای مسیر جنوب غرب اهواز یک خط جدید توزیع به طول دو کیلومتر احداث و به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق […]

خط جدید برق روستاهای جنوب غرب شهرستان اهواز احداث شد. مدیرامور برق منطقه چهار اهواز گفت: در راستای پایداری شبکه، تقویت ولتاژ و تعدیل بار خطوط توزیع برق روستاهای مسیر جنوب غرب اهواز یک خط جدید توزیع به طول دو کیلومتر احداث و به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز، مدیرامور برق منطقه چهار این شرکت گفت:خط۵۰۱غرب کارون اهواز با هدف تعدیل بارخط نورد و رفع افت ولتاژ روستاهای کاظمیه یک و دو و روستاهای این مسیر با مشارکت واحدهای مهندسی و بهره برداری از مورخ اتمام و به بهره برداری رسید.

بهزادشافعی زاده افزود: این پروژه در دو فاز عملیاتی آغاز و در گام نخست شبکه کابلی به بطول ۶۹۲احداث و در فاز دوم ادامه خط بطور کامل اتمام و به بهره برداری رسید.وی خاطرنشان کرد: گروههای عملیاتی توانستند با احداث ۳۷ فاصله شبکه نسبت به تکمیل خط اقدام نمایند و بریکر غرب کارون اهواز طبق برنامه زمانبدی راه اندازی و شبکه تحت ولتاژ قرار گرفت.

شافعی زاده با اشاره به تجهیزات بکار رفته در این پروژه تصریح کرد: در این عملیات تعداد ۲۴ اصله پایه فشارمتوسط و ۶۱۶۵ مترسیم و همچنین تعداد ۳۲ طرح ۱۰۶، ۱۲۰و ۱۰۱احداث و طی برنامه ریزیهای صورت گرفته با نصب رکلوزر بین راهی و کنتور بازار برق و کلید جداساز روی خروجی، بارگیری و افزایش مانور از این فیدر امکان پذیرخواهد بود.مدیرامور برق منطقه چهار اهواز اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را ۲۱میلیارد۴۳۰میلیون ریال برآورد کرد.