تولید لوله‌های پروژه خط انتقال نفت کریت کمپ به امیدیه در شرکت لوله سازی اهواز

مدیران، کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت دانیال پترو از آغاز تولید و پوشش لوله‌های پروژه خط انتقال نفت کریت کمپ به امیدیه از کارخانجات لوله سازی اهواز بازدید کردند کارفرمای پروژه خط لوله‌ی۳۰ اینچ کریت کمپ تا تلمبه خانه ممزوج امیدیه که به روش EPC انجام می‌شود به همراه مدیران شرکت نصر میثاق […]

مدیران، کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت دانیال پترو از آغاز تولید و پوشش لوله‌های پروژه خط انتقال نفت کریت کمپ به امیدیه از کارخانجات لوله سازی اهواز بازدید کردند

کارفرمای پروژه خط لوله‌ی۳۰ اینچ کریت کمپ تا تلمبه خانه ممزوج امیدیه که به روش EPC انجام می‌شود به همراه مدیران شرکت نصر میثاق _ ستیران از کارخانجات شرکت لوله سازی اهواز بازدید کردند. مدیران شرکت دانیال پترو و همچنین مدیران پروژه و معاونت بازرگانی نیز در این بازدید حضور داشتند.

دکتر سیرویس آقاجری، مجری پروژه ۳۰ اینچ انتقال نفت خام در گفت‌وگو با روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز گفت: این پروژه مربوط به لوله‌های۳۰ اینچ انتقال نفت خام میادین مشترک است که برای انتقال نفت خام سبک استفاده می شود. آقاجری تاکید کرد: این پروژه استراتژیک است به این خاطر که بخش اعظم صادرات میادین مشترک را از طریق آن انجام می دهیم و تاثیر آن بر کل اقتصاد منطقه و کشور و پیامدهای مالی خوبی برای کشور دارد.

وی افزود: همچنین از دیگر سو، چون پروژه در خوزستان تعریف شده است بصورت مستقیم و غیرمستقیم منافعی را برای شرکت لوله سازی اهواز و به تبع آن برای خوزستان دارد.

وی یاداور شد: بعلت همکاری‌های خیلی خوبی که در پروژه‌های قبلی با شرکت لوله سازی اهواز داشتیم ازجمله پروژه‌ی گوره به جاسک، به همین خاطر برای اجرای این پروژه هم از لوله سازی اهواز درخواست کردیم که در این پروژه ما را همراهی کنند که خوشبختانه به ثمر هم نشست.

گفتنی است، دیگر کارشناسان بازدید کننده با بیان اینکه همکاری با مجموعه لوله سازی اهواز باعث افتخار است افزودند که شرکت لوله سازی اهواز با رعایت استانداردهای کمی و کیفی و درنظر گرفتنِ همه‌ی دقت‌ها باعث افزایش اعتماد دوسویه و قطعا شرکت لوله سازی اهواز با نیروهای خبره‌ای که دارد به واسطه این اعتماد با سربلندی بیرون خواهیم آمد.