برکناری مدیر دامپزشکی و محاکمه شهردار مطالبه نخست شهروندان اهوازی است

برکناری مدیر دامپزشکی و محاکمه شهردار مطالبه نخست شهروندان اهوازی است. در پی انتشار گزارش مستند صدا و سیمای مرکزی خوزستان از وضعیت فعّالیت کشتارگاه سنتی اهواز بویژه چگونگی ذبح دام و بی توجهی به اصول حداقلی و استانداردهای بهداشتی ، بسیاری از شهروندان در تماس با رسانه ها ضمن تقدیر از ورود دادستان مرکز […]

برکناری مدیر دامپزشکی و محاکمه شهردار مطالبه نخست شهروندان اهوازی است. در پی انتشار گزارش مستند صدا و سیمای مرکزی خوزستان از وضعیت فعّالیت کشتارگاه سنتی اهواز بویژه چگونگی ذبح دام و بی توجهی به اصول حداقلی و استانداردهای بهداشتی ، بسیاری از شهروندان در تماس با رسانه ها ضمن تقدیر از ورود دادستان مرکز در راستای محاسبه کشی از متخلفین، خواهان برخورد جدی با برخی مدیران مقصر در این امر بدلیل بی توجهی به سلامت مردم و امنیت غذایی شدند

یکی از مخاطبین عصرما می گوید : علاوه بر ضرورت برخورد با پیمانکار طرف شهرداری ، برکناری مدیر سازمان دامپزشکی بعنوان متولی نظارت و محاکمه شهردار در جایگاه مالک حقوقی کشتارگاه ، می تواند درس عبرتی برای سایر مدیران متخلف باشد