بازدید میدانی معاون عمرانی استاندار خوزستان از طرح ترافیکی مرز شلمچه/گزارش تصویری

معاون عمرانی استاندار خوزستان از طرح ترافیکی مرز شلمچه بازدید کرد.مهندس خانچی معاون عمرانی استانداری خوزستان با حضور در مرز شلمچه به همراه سرهنگ کریم زاده رئیس پلیس راهور استان، به بررسی میدانی طرح ترافیکی این مرز پرداختند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان از طرح ترافیکی مرز شلمچه بازدید کرد.مهندس خانچی معاون عمرانی استانداری خوزستان با حضور در مرز شلمچه به همراه سرهنگ کریم زاده رئیس پلیس راهور استان، به بررسی میدانی طرح ترافیکی این مرز پرداختند.